Garanția produselor

Conditii de garantie

YourPresent S.R.L. răspunde, în perioada de garanţie, pentru calitatea produselor vândute.

Garanţia se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 şi O.G. nr. 21/1992 şi valabile la data cumpărării.

Garantia pentru produsele care nu sunt insotite de un certificat de garantie emis de producator/importator se solutioneaza la sediul YourPresent S.R.L. prezentat in pagina de contact de catre YourPresent S.R.L., prin repararea, inlocuirea sau returnarea contravalorii produsului defect.

Daca după achiziţie se constată un defect de fabricaţie sau de material, clientul are dreptul să ceară repararea sau înlocuirea produsului într-o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoştinţă lipsa conformităţii.

Dacă înlocuirea produsului nu este posibilă (nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire), atunci clientul are dreptul să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rambursarea întregii contravalori a produsului neconform.

În cazul reclamării unui defect, perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care aţi reclamat defecţiunea până la data reparării produsului.

În termen de 30 zile calendaristice de la data la care ne-aţi adus la cunoştinţă defectul, produsul în cauză se va aduce la conformitate.

În cazul efectuarii unei reclamaţii în perioada de garanţie, este necesar să prezentaţi produsul defect împreună cu accesoriile aferente şi copia facturii fiscale de achizitie.

Garanţia se pierde în următoarele situaţii: – în cazul intervenţiilor sau reparaţiilor produsului executate de persoane neautorizate; – în cazul utilizării produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput şi recomandat – în cazul nerespectării condiţiilor de păstrare, utilizare şi întreţinere prevăzute în documentaţia care însoţeşte produsul; – în cazul deteriorărilor termice şi mecanice ale produselor, datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.

Sesizările/Reclamațiile nu se vor face telefonic, ci vor fi trimise la adresa de e-mail contact@YourPresent.ro.

Dreptul consumatorului de retragere, pe baza Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 11.06.2014)

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 30 zile calendaristice.

Perioada de retragere expiră după 30 zile calendaristice începând de la ziua la care intraţi dv. sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor comandat pe www.yourpresent.ro

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă sau e-mail.

În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere pe contact@yourpresent.ro.

Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere de 30 zile calendaristice de la data primirii coletului.

Dacă vă retrageţi, vom rambursa suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, nu mai târziu de 30zile calendaristice de la data primirii si receptiei coletului trimis retur.

Rambursarea se va efectua intr-un cont bancar care va fi pus la dispozitia noastra in scris, avand specificate toate datele necesare pentru a efectua viramentul: nume, prenume, banca, cont IBAN.